Följ med ut
i Europa!
Läs om mina nya resehandbok ITALIENSKA AVSTICKARE.
Här är en länk.
Resehandboken TYSKA AVSTICKARE finns nu som pdf! Kolla på denna länk!